Ringvirkningsanalyse

Dette er landbrukssamvirkenes ringvirkningsanalyse. Analysen synliggjør det økonomiske fotavtrykket til landbrukssamvirkene, og viser ikke bare hva som skjer i samvirkene, men også alt som skjer rundt - som følge av at landbrukssamvirkene finnes.

Direkte virkninger

9 135 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

9 201 796 813 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

2 736 506 622 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

55 870 årsverk

Sysselsetting

40 546 537 194 kr

Verdiskaping

11 416 751 802 kr

Skatter og avgifter