Akershus

I Akershus legger boliger, næringsliv og infrastruktur beslag på stadig mer areal. Landbruket er imidlertid svært viktig og Akershus er landets største kornfylke. Landbrukssamvirkene skaper ringvirkninger til en verdi av mer enn 1,8 milliarder kroner hvert år.

Direkte virkninger

18 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

28 118 226 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

148 885 682 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

2 283 årsverk

Sysselsetting

1 832 155 487 kr

Verdiskaping

777 943 389 kr

Skatter og avgifter