Aust-Agder

Sysselsettingen i landbrukssamvirkene utgjør kun 11 årsverk i Aust-Agder. Likevel genererer de bondeeide bedriftene 450 årsverk i andre næringer, og verdier for hele 300 millioner kroner i fylket.

Direkte virkninger

11 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

13 132 812 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

8 083 938 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

457 årsverk

Sysselsetting

293 035 557 kr

Verdiskaping

95 124 333 kr

Skatter og avgifter