Buskerud

Litt under halvparten av matjorda i Buskerud brukes til kornproduksjon. På det resterende dyrkes grønnsaker eller fôr til husdyr. Hvert årsverk i de bondeeide landbrukssamvirkene genererer hele 22 årsverk i andre næringer.

Direkte virkninger

81 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

59 742 092 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

40 089 304 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

1 843 årsverk

Sysselsetting

1 210 384 153 kr

Verdiskaping

386 123 705 kr

Skatter og avgifter