Finnmark

I Finnmark er bare 0,3 prosent av arealet dyrket mark, og det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene. Likevel genererer de bondeeide bedriftene nesten 400 årsverk og verdier for snaut 300 millioner kroner i fylket.

Direkte virkninger

58 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

59 841 088 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

16 498 806 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

391 årsverk

Sysselsetting

272 298 305 kr

Verdiskaping

77 002 187 kr

Skatter og avgifter