Hedmark

Landbrukssamvirkene generere mer enn 5000 årsverk i Hedmark. De bondeeide bedriftene skaper årlig ringvirkninger til en verdi av 3,5 milliarder kroner. Stor eksport av husdyrgener har sitt utspring i Hedmark.

Direkte virkninger

934 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

857 574 398 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

252 664 390 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

5 180 årsverk

Sysselsetting

3 519 947 532 kr

Verdiskaping

972 154 793 kr

Skatter og avgifter