Hordaland

I Hordaland produseres det mye melk, storfekjøtt, gris og sau. Fylket har også stor produksjon av frukt og bær. Landbrukssamvirkene bidrar med ringvirkninger til en verdi av mer enn 1,5 milliarder kroner.

Direkte virkninger

306 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

340 340 139 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

111 997 866 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

2 125 årsverk

Sysselsetting

1 577 601 516 kr

Verdiskaping

486 735 988 kr

Skatter og avgifter