Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er et stort landbruksfylke til tross for høye fjell og lange fjorder. De bondeeide bedriftene genererer nesten 3000 årsverk og verdier for nesten 2 milliarder kroner i fylket hvert år.

Direkte virkninger

253 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

290 172 612 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

110 483 997 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

2 897 årsverk

Sysselsetting

1 928 133 615 kr

Verdiskaping

560 434 058 kr

Skatter og avgifter