Nord-Trøndelag

Landbruket er Nord-Trøndelags største og viktigste næring. 11 prosent av den jordbruksbaserte matproduksjonen i Norge stammer fra Nord-Trøndelag. Landbrukssamvirkene genererer verdier for godt over 3 milliarder kroner.

Direkte virkninger

352 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

336 668 201 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

128 433 346 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

4 858 årsverk

Sysselsetting

3 109 847 151 kr

Verdiskaping

859 241 778 kr

Skatter og avgifter