Nordland

Landbruket er avgjørende for sysselsetting og verdiskaping i Nordland. Hvert årsverk i de bondeeide landbrukssamvirkene genererer 14 årsverk i andre næringer og verdier for mer enn 1,5 milliarder kroner årlig.

Direkte virkninger

164 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

167 727 924 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

56 850 842 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

2 456 årsverk

Sysselsetting

1 567 873 051 kr

Verdiskaping

438 244 922 kr

Skatter og avgifter