Oppland

Den direkte verdiskapingen fra landbrukssamvirkene Nortura, Tine og Hoff er på hele 500 millioner kroner årlig. De bondeeide bedriftene genererer 4500 årsverk og verdier for mer enn 3 milliarder kroner i andre næringer.

Direkte virkninger

526 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

549 017 869 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

201 270 109 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

4 480 årsverk

Sysselsetting

3 059 874 832 kr

Verdiskaping

884 038 525 kr

Skatter og avgifter