Oslo

Tro det eller ei, verdiskapingen fra landbrukssamvirkene i hovedstaden er på nesten 2 milliarder kroner! De bondeeide bedriftene har etablert store industrianlegg i Oslo for å betjene befolkningen med kortreist mat. Samvirkene genererer totalt verdier for mer enn 5 milliarder kroner i Oslo.

Direkte virkninger

1 706 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

1 971 381 498 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

281 055 742 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

5 187 årsverk

Sysselsetting

5 241 977 070 kr

Verdiskaping

1 057 923 800 kr

Skatter og avgifter