Østfold

I Østfold benyttes mer enn 25 prosent av fylkets areal til å produsere mat. Korn og oljevekster dominerer. Landbrukssamvirkene genererer årlig verdier for 2,5 milliarder kroner.

Direkte virkninger

937 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

770 939 540 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

256 784 430 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

3 497 årsverk

Sysselsetting

2 464 394 804 kr

Verdiskaping

749 610 725 kr

Skatter og avgifter