Rogaland

Av landets fylker er det Rogaland som produserer mest storfekjøtt, svinekjøtt, fårekjøtt, melk, tomater og egg. Ringvirkningene av de bondeeide landbrukssamvirkene er på hele 5,6 milliarder kroner.

Direkte virkninger

1 312 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

1 292 813 221 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

394 861 210 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

8 035 årsverk

Sysselsetting

5 593 349 565 kr

Verdiskaping

1 535 755 649 kr

Skatter og avgifter