Sogn og Fjordane

Landbruket i Sogn og Fjordane er preget av husdyrhold med melkekyr, sau og geit. Tine og Nortura har store industrianlegg i fylket. Landbrukssamvirkene genererer 2500 årsverk og verdier for 1,7 milliarder kroner hvert år.

Direkte virkninger

360 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

346 467 142 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

110 147 616 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

2 520 årsverk

Sysselsetting

1 701 667 484 kr

Verdiskaping

560 434 058 kr

Skatter og avgifter