Sør-Trøndelag

Landbruket betyr mye for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Sør- Trøndelag. Ringvirkningene av de bondeeide landbrukssamvirkene er på hele 2,8 milliarder kroner.

Direkte virkninger

728 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

739 421 077 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

255 333 783 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

3 790 årsverk

Sysselsetting

2 791 749 024 kr

Verdiskaping

832 853 179 kr

Skatter og avgifter