Telemark

Landbruket i Telemark er variert og mangfoldig. Sysselsettingen i landbrukssamvirkene utgjør kun 13 årsverk. Likevel genererer de bondeeide bedriftene mer enn 600 årsverk i andre næringer, og årlig verdier for mer enn 400 millioner kroner i fylket.

Direkte virkninger

13 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

15 364 531 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

18 061 830 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

641 årsverk

Sysselsetting

412 785 161 kr

Verdiskaping

141 514 125 kr

Skatter og avgifter