Troms

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket i Troms. Særlig Tine og Nortura bidrar til at ringvirkningene fra landbrukssamvirkene er på godt over en milliard kroner.

Direkte virkninger

456 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

466 854 860 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

111 432 416 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

1 406 årsverk

Sysselsetting

1 116 344 258 kr

Verdiskaping

296 337 324 kr

Skatter og avgifter