Vest-Agder

I Vest-Agder er landbruket preget av melk- og kjøttproduksjon, men i de siste årene har det vært en betydelig satsing på juletrær. Landbrukssamvirkene genererer nesten 1000 årsverk og verdier for 750 millioner kroner.

Direkte virkninger

123 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

141 281 868 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

36 087 443 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

948 årsverk

Sysselsetting

747 884 204 kr

Verdiskaping

208 719 137 kr

Skatter og avgifter