Vestfold

I Vestfold er hver fjerde industriarbeider ansatt i matindustrien. Matindustrien vokser mens annen industri legges ned. Til tross for sitt beskjedne areal er ringvirkningene av de bondeeide landbrukssamvirkene på godt over 2 milliarder kroner.

Direkte virkninger

797 årsverk

Sysselsatte i
landbruksamvirkene

754 937 712 kr

Verdiskaping direkte fra
landbruksamvirkene

197 483 872 kr

Skatter og avgifter fra
landbruksamvirkene

Ringvirkninger

2 877 årsverk

Sysselsetting

2 105 234 425 kr

Verdiskaping

584 192 622 kr

Skatter og avgifter