FKRA

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirke eid av 8000 bønder. FKRA produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. FKRAs produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk. FKRAs virksomhet strekker seg fra Sunnhordland til Aust-Agder. FKRA har hovedkontor i Stavanger.

Direkte virkninger

440 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

377 860 347 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

1 629 årsverk

Sysselsetting

1 581 013 030 kr

Verdiskaping

480 619 577 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 64008429 23198641
Akershus 0 447561618 112382514
Oslo 0 136389232 49034523
Hedmark 0 22795022 8342417
Oppland 0 3570032 2886581
Buskerud 0 15134646 10614683
Vestfold 0 38669688 13040717
Telemark 0 7786848 3107797
Aust-Agder 27514490 1776246 9882558
Vest-Agder 44508734 6398875 16312431
Rogaland 276704134 56124037 101776670
Hordaland 28323740 16077386 14803241
Sogn og Fjordane 0 724187 410026
Møre og Romsdal 0 8035425 2890300
Sør-Trøndelag 809250 2213765 1726359
Nord-Trøndelag 0 2665668 1029181
Nordland 0 895620 556569
Troms 0 0 232361
Finnmark 0 0 98388

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 73 28
Akershus 0 441 134
Oslo 0 55 59
Hedmark 0 26 10
Oppland 0 3 3
Buskerud 0 15 13
Vestfold 0 37 16
Telemark 0 3 4
Aust-Agder 32 2 12
Vest-Agder 52 7 20
Rogaland 322 51 122
Hordaland 33 16 18
Sogn og Fjordane 0 1 0
Møre og Romsdal 0 9 3
Sør-Trøndelag 1 2 2
Nord-Trøndelag 0 2 1
Nordland 0 1 1
Troms 0 0 0
Finnmark 0 0 0