Gartnerhallen

Gartnerhallen er et samvirke som eies av 1150 frukt- og grøntprodusenter. Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og potet. Gartnerhallen driver med produksjonsplanlegging og sikrer markedstilgang for medlemmene sine. Gartnerhallen har hovedkontor i Oslo.

Direkte virkninger

12 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

15606000 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

3 634 årsverk

Sysselsetting

2 218 817 847 kr

Verdiskaping

579 895 910 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 106511408 32720824
Akershus 57535345 20180672
Oslo 15606000 4818597
Hedmark 189227683 57457841
Oppland 94394656 29485168
Buskerud 283734041 84421002
Vestfold 300671693 92013630
Telemark 54822414 17598005
Aust-Agder 38702719 11918273
Vest-Agder 12475207 4210038
Rogaland 259698722 78749066
Hordaland 29735704 10054683
Sogn og Fjordane 82657582 25637098
Møre og Romsdal 27773169 8771657
Sør-Trøndelag 2382466 1650608
Nord-Trøndelag 125400661 37921654
Nordland 2093783 849311
Troms 12866655 4007940
Finnmark 61873

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 190 39
Akershus 103 24
Oslo 12 6
Hedmark 337 69
Oppland 168 35
Buskerud 506 101
Vestfold 536 110
Telemark 98 21
Aust-agder 69 14
Vest-Agder 22 5
Rogaland 463 94
Hordaland 53 12
Sogn og Fjordane 147 31
Møre og Romsdal 50 10
Sør-Trøndelag 4 2
Nord-Trøndelag 224 45
Nordland 4 1
Troms 23 5
Finnmark