Geno

Geno er et samvirke eid av 9 300 norske storfebønder. Geno driver avlsarbeid og utvikling av storferasen Norsk Rødt Fe, i tillegg til å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. Geno har hovedkontor på Hamar.

Direkte virkninger

137 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

102 216 000 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

411 årsverk

Sysselsetting

343 446 533 kr

Verdiskaping

106 445 471 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 5495474 2256950
Akershus 7742791 11924602 6517255
Oslo 0 28346409 7457106
Hedmark 50493113 32487799 24368611
Oppland 5691110 13235933 6291203
Buskerud 0 2815930 1345991
Vestfold 0 1352444 583624
Telemark 0 1521622 537144
Aust-Agder 0 983021 336217
Vest-Agder 2201654 908322 1003271
Rogaland 9540500 4191599 4292557
Hordaland 4403308 5514360 3163216
Sogn og Fjordane 3302481 5888766 2806743
Møre og Romsdal 4036365 10268721 4426010
Sør-Trøndelag 6365005 12760187 5885317
Nord-Trøndelag 2935538 9964688 3945528
Nordland 4036365 8178286 3778187
Troms 733885 2896952 1153241
Finnmark 733885 1614327 732921

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 6 3
Akershus 9 12 8
Oslo 0 28 9
Hedmark 62 33 29
Oppland 7 16 8
Buskerud0 0 3 2
Vestfold 0 2 1
Telemark 0 2 1
Aust-Agder 0 1 0
Vest-Agder 3 1 1
Rogaland 15 5 5
Hordaland 7 6 4
Sogn og Fjordane 5 7 3
Møre og Romsdal 6 12 5
Sør-Trøndelag 8 15 7
Nord-Trøndelag 5 12 5
Nordland 6 10 5
Troms 1 4 1
Finnmark 1 2 1