Hoff

HOFF er et samvirke eid av 500 potetdyrkere. HOFF er størst i Norge innen potetforedling, og tar hånd om en tredel av landets potetproduksjon. HOFF har 4 fabrikkanlegg spredt rundt i landet. Hovedkontoret ligger på Gjøvik.

Direkte virkninger

154 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

124 049 000 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

563 årsverk

Sysselsetting

465 748 954 kr

Verdiskaping

139 267 929 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 12160218 4075803
Akershus 0 19851558 7597155
Oslo 0 42057663 10723674
Hedmark 9251459 55644301 20264090
Oppland 78421513 29319385 31523205
Buskerud 0 3779463 1896551
Vestfold 0 6801364 2306229
Telemark 0 144586 216103
Aust-Agder 0 903335 437749
Vest-Agder 0 6634919 2023346
Rogaland 14366182 15799347 9088324
Hordaland 0 8977640 3024480
Sogn og Fjordane 0 25161 86444
Møre og Romsdal 0 513297 330670
Sør-Trøndelag 0 7970406 2955171
Nord-Trøndelag 22009846 21259965 12849828
Nordland 0 30988 140435
Troms 0 143247 112376
Finnmark 0 0 31477

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 12 5
Akershus 0 21 9
Oslo 0 42 13
Hedmark 12 80 24
Oppland 83 36 38
Buskerud 0 5 2
Vestfold 0 8 3
Telemark 0 0 0
Aust-Agder 0 1 1
Vest-Agder 0 3 2
Rogaland 22 22 11
Hordaland 0 4 4
Sogn og Fjordane 0 0 0
Møre og Romsdal 0 1 0
Sør-Trøndelag 0 8 4
Nord-Trøndelag 37 34 15
Nordland 0 0
Troms 0 0
Finnmark 0 0