Honningcentralen

Honningcentralen er et samvirke eid av 1000 birøktere og pakker honning både fra Norge og utlandet i forbrukerpakninger som du finner i butikken. I tillegg forsyner Honningcentralen birøktere med utstyret de trenger for honningproduksjon. Honningcentralen har hovedkontor på Kløfta.

Direkte virkninger

16 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

26 898 704 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

96 årsverk

Sysselsetting

87 448 562 kr

Verdiskaping

23 576 306 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 3055948 1012614
Akershus 26569668 8862428 9331810
Oslo 0 7299681 2905961
Hedmark 0 4782386 1484426
Oppland 0 1921539 632511
Buskerud 0 1169709 729486
Vestfold 0 4210207 1547333
Telemark 0 4357880 1371598
Aust-Agder 329036 1383964 533742
Vest-Agder 0 631569 207537
Rogaland 0 690994 247751
Hordaland 0 764400 262995
Sogn og Fjordane 0 27629 14664
Møre og Romsdal 0 273925 98873
Sør-Trøndelag 0 179961 80149
Nord-Trøndelag 0 332328 108609
Nordland 0 11319 13223
Troms 0 0 7496
Finnmark 0 0 3214

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 4 1
Akershus 16 9 11
Oslo 0 8 3
Hedmark 0 8 2
Oppland 0 3 1
Buskerud 0 2 1
Vestfold 0 7 2
Telemark 0 8 2
Aust-Agder 0 2 1
Vest-Agder 0 1 0
Rogaland 0 1 0
Hordaland 0 1 0
Sogn og Fjordane 0 0 0
Møre og Romsdal 0 0 0
Sør-Trøndelag 0 0 0
Nord-Trøndelag 0 1 0
Nordland 0 0 0
Troms 0 0 0
Finnmark 0 0 0