Norsvin

Norsvin er et samvirke eid av norske svineprodusenter. Norsvin er et avlsselskap som driver med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og eksporteres også gjennom selskapet Topigs Norsvin; verdens nest største selskap innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar.

Direkte virkninger

94 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

60 792 836 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

236 årsverk

Sysselsetting

183 466 587 kr

Verdiskaping

56 855 579 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 447378 1057260
Akershus 0 16863827 5848067
Oslo 0 12829087 3810933
Hedmark 58604423 21985120 20711715
Oppland 0 3087499 1722153
Buskerud 0 1702637 1180781
Vestfold 0 8153994 2493210
Telemark 0 1208408 434037
Aust-Agder 0 236808 92799
Vest-Agder 0 663 39541
Rogaland 0 5461639 1850393
Hordaland 0 22076 111944
Sogn og Fjordane 0 1996314 604395
Møre og Romsdal 0 2559 42207
Sør-Trøndelag 0 316885 389321
Nord-Trøndelag 2188413 5066480 2740137
Nordland 0 69248 47163
Troms 0 10010 19854
Finnmark 0 7041 10169

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 1 2
Akershus 0 7 22
Oslo 0 5 18
Hedmark 91 25 142
Oppland 0 2 7
Buskerud 0 1 4
Vestfold 0 3 14
Telemark 0 1 3
Aust-Agder 0 0 0
Vest-Agder 0 0 0
Rogaland 0 2 7
Hordaland 0 0 0
Sogn og Fjordane 0 1 3
Møre og Romsdal 0 0 0
Sør-Trøndelag 0 0 1
Nord-Trøndelag 3 3 14
Nordland 0 0 0
Troms 0 0 0
Finnmark 0 0 0