Nortura

Nortura er et samvirke eid av 18 800 egg- og kjøttprodusenter fra gårder i hele landet. Nortura står bak kjente merkevarer som Gilde og Prior. Nortura har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i landet. Nortura har hovedkontor i Oslo.

Direkte virkninger

4 527 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

3 938 128 791 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

25 506 årsverk

Sysselsetting

17 116 927 952 kr

Verdiskaping

4 842 002 920 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 770939540 695202148 449553253
Akershust 0 362620143 182374095
Oslo 376730286 786192155 253929624
Hedmark 499809656 1074127820 472602792
Oppland 126316935 781110742 300349066
Buskerud 59742092 205880675 95004829
Vestfold 498862191 382068999 266247739
Telemark 0 127598812 49552816
Aust-Agder 0 90371798 31215896
Vest-Agder 0 201408727 64101647
Rogaland 712248091 1331915218 610017156
Hordaland 24486586 323348332 124692038
Sogn og Fjordane 147348116 300506530 138019505
Møre og Romsdal 0 373286018 121836328
Sør-Trøndelag 319464599 490748778 239346908
Nord-Trøndelag 158270192 971565363 352806016
Nordland 64490443 473665354 170707826
Troms 167099723 136417336 91683216
Finnmark 12320340 39755946 16967519

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 937 1239 538
Akershus 0 563 218
Oslo 322 864 304
Hedmark 599 2015 565
Oppland 143 1433 359
Buskerud 81 392 114
Vestfold 574 693 318
Telemark 0 232 59
Aust-Agder 0 162 37
Vest-Agder 0 285 77
Rogaland 828 2519 730
Hordaland 31 591 149
Sogn og Fjordane 186 561 165
Møre og Romsdal 0 717 146
Sør-Trøndelag 362 817 286
Nord-Trøndelag 178 1827 422
Nordland 74 927 204
Troms 195 247 110
Finnmark 17 74 20