Tine

Tine er et samvirke eid av 11 000 bønder som leverer melk til selskapet. TINE er ett av Norges største næringsmiddelkonsern med 31 meierier over hele landet og en produktportefølje på over 500 ulike produkter. TINE har hovedkontor i Oslo.

Direkte virkninger

4 325 årsverk

Sysselsatte i
landbrukssamvirket

4 972 986 626 kr

Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket

Ringvirkninger

25 227 årsverk

Sysselsetting

19 537 833 509 kr

Verdiskaping

5 494 093 596 kr

Skatter og avgifter

Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 205801453 92012352
Akershus 0 623684599 318373230
Oslo 1577425212 1484930285 654195265
Hedmark 314972891 422852841 236574444
Oppland 343141199 818656841 371300883
Buskerud 0 345483276 128484648
Vestfold 256075521 146141314 112043200
Telemark 15364531 88439280 40409920
Aust-Agder 12803776 66916563 30293977
Vest-Agder 140841537 200487160 100619246
Rogaland 486543491 1284181131 562640432
Hordaland 314972891 457309083 246150780
Sogn og Fjordane 198458529 547513706 233787889
Møre og Romsdal 289365339 733456291 336232027
Sør-Trøndelag 418683478 831168820 429056258
Nord-Trøndelag 154925690 843232053 319869300
Nordland 102430209 516272334 194237295
Troms 299608360 242053115 148366586
Finnmark 47373971 105139211 46479797

Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk

Fylker Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Konsumentgenerert verdiskaping
Østfold 0 344 110
Akershus 0 720 381
Oslo 1372 1475 782
Hedmark 274 757 283
Oppland 298 1417 444
Buskerud 0 458 154
Vestfold 223 213 134
Telemark 13 146 48
Aust-Agder 11 115 36
Vestagder 122 304 120
Rogaland 423 2106 673
Hordaland 274 696 294
Sogn og Fjordane 173 960 280
Møre og Romsdal 252 1305 402
Sør-Trøndelag 364 1407 513
Nord-Trøndelag 135 1506 383
Nordland 89 908 232
Troms 261 380 177
Finnmark 41 182 56